PODRAVSKA MOSLAVINA , J.J. Strossmayera 120
SANDRA BULJAN, dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent . Ana-Marija Dudjak
Tel: 031/641-255
e-mail: dentalna.moslavina@dzobz.hr
Radno vrijeme:
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu

Close Menu