PODGORAČ , Trg Pavla Pejačevića 2
TAMARA SAMARDŽIĆ, dr.dent.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Veronika Žigmundić Franjin ( zamjena : Emili Barić, dent. asistent )
Tel: 031/698-468
e-mail: dentalna.podgorac@dzobz.hr
Radno vrijeme:
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 1. u mjesecu