PETRIJEVCI , Republike 112 a
MIRTA BOBINAC RIGER, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Ena Klobučar
Tel: 031/398-079
e-mail: dentalna.petrijevci@dzobz.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak : 07.00 – 14.30 sati
utorak i četvrtak : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 1. u mjesecu