MARIJANCI , Kralja Zvonimira 2
SILVESTAR VUJANIĆ,
dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Ljiljana Marašek
Tel: 031/643-906
e-mail: dentalna.marijanci@dzobz.hr
Radno vrijeme:
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 1. u mjesecu