MAGADENOVAC , Glavna 3
BRUNETA UTVIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Anka Andračić, dentalni asistent
Tel: 031/647-112
e-mail: dentalna.magadenovac@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 4. ili 5. mjesecu ( zadnja u mjesecu )