KNEŽEVO, Grada Vukovara 5
VEDRAN ĐERKE, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Marina Malivuk, dentalni asistent
tel: 031/729-288
e-mail : dentalna.knezevo@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu

Close Menu