KNEŽEVO, Grada Vukovara 5
TIM BEZ NOSITELJA, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Iva Mikuelac, dr.med.dent.
dentalni asistent : Marina Malivuk
tel : 031/729-288
e-mail : dentalna.knezevo@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu