IVANA VUČINAC KUKULJAN, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Nedeljka Hrgović
Josipovac, Zagorska 4
tel: 031/355-655
e-mail : dentalna.josipovac@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                           neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           radna subota: 1. u mjesecu

Close Menu