VALPOVO, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 4

TEA SALAŠKI MRKAJA, univ.mag.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Vjeran Vrtarić, dr.med.dent
dentalni asistent : Ivka Prološčić ( zamjena : Darjan Lazar )
tel : 031/499-582
e-mail : dentalna.valpovo1@dzobz.hr
radno vrijeme :
neparni datum : 07.00 – 14.30 sati
parni datum : 13.30 – 21.00 sati
radna subota 2. u mjesecu

KRISTINA RUŽIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Marija Strugačevac, dr.med.dent.
dentalni asistent : Tena Bunčić ( zamjena : Lucija Križaj )
tel : 031/499-582
e-mail : dentalna.valpovo2@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.30 – 21.00 sati
radna subota 4. u mjesecu

ANA BIROVLJEVIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Vesna Markota
tel : 031/651-400
e-mail : dentalna.valpovo3@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak i utorak : 13.30 – 21.00 sati
srijeda, četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota 3. u mjesecu