DENTALNA MEDICINA GRAD OSIJEK

PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.6
RENATA LOVRIĆ, dr.med.dent., spec. pedodont ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Marko Marković
tel: 031/225-329
e-mail : e-mail : dentalna.osijek2@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 13.30 – 21.00 sati
                           neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           radna subota: 2. u mjesecu
MATEA ĆURČIJA, dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Matea Šerbedžić Panjkov
tel: 031/225-325
e-mail : e-mail : dentalna.osijek3@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi 13.00 – 20.30 sati
radna subota: zadnja u mjesecu
KLARA PARIĆ, dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Gordana Jukić
tel: 031/533-186
e-mail : e-mail : dentalna.osijek4@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi 07.00 – 14.30 sati
                           neparni datumi 13.30 – 21.00 sati
                           radna subota: 3. u mjesecu

KATARINA KOMAR MILAS, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Marija Strugačevac , dr.med.dent
dentalni asistent: Sandra Pivašević
tel: 031/533-186
e-mail : e-mail : dentalna.osijek8@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu

PROLAZ SNJEŽNE GOSPE 1B

TENA MANJARIĆ PAVIĆ, dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE)dr.med.dent
dentalni asistent: Jasmina Martan
tel: 031/501-481
e-mail : e-mail : dentalna.osijek10@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.30 – 21.00 sati
radna subota: 1. u mjesecu

ANTONIA ČES, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Jasmina Jelaš
tel: 031/502-666
e-mail : e-mail : dentalna.osijek12@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                           radna subota: 2. u mjesecu

NIKOLINA ŽUŠKIĆ, dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Mirjana Katić
tel: 031/501-481
e-mail : e-mail : dentalna.osijek11@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                            parni datumi : 13.30 – 21.00 sati
                            radna subota: 4. u mjesecu

DRINSKA 8

IGOR TOMIČIĆ dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Andrea Horvat
tel: 031/274-463
e-mail : e-mail : dentalna.osijek9@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota: 3. u mjesecu

PROLAZ JOSIPA LEOVIĆA 4

ENA OMERAGIĆ dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Željana Kuric
Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4
tel: 031/373-450
e-mail : e-mail : dentalna.osijek5@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                           neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           radna subota: 1. u mjesecu

LJUDEVITA POSAVSKOG 2

NINO PENAVA, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Anđelka Apro
tel: 031/209-484
e-mail : e-mail : dentalna.osijek6@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           neparni datumi : 13.30 – 21:00 sati
                           radna subota: 2. u mjesecu

EMA ŠETKA, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Monika Rot ( zamjena Anja Matušin )
tel: 031/209-484
e-mail : e-mail : dentalna.osijek7@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 13.30 – 21.00 sati
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota: zadnja u mjesecu

Close Menu