DENTALNA MEDICINA GRAD OSIJEK

PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.6
HANA ZAJIC, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Marko Marković
tel: 031/225-325
e-mail : dentalna.osijek2@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 13.30 – 21.00 sati
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu
MATEA ĆURČIJA, dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Tatjana Glumac Stanković
tel: 031/225-325
e-mail : dentalna.osijek3@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.30 – 21.00 sati
radna subota : zadnja u mjesecu
KLARA PARIĆ, dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Gordana Jukić
tel: 031/533-186
e-mail : dentalna.osijek4@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.30 – 21.00 sati
radna subota : 3. u mjesecu

KATARINA KOMAR MILAS, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Sandra Pivašević
tel: 031/533-186
e-mail : dentalna.osijek8@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 13.30 – 21.00 sat
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 1. u mjesecu

PROLAZ SNJEŽNE GOSPE 1B

TENA MANJARIĆ PAVIĆ, dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE)dr.med.dent
dentalni asistent : Jasmina Martan
tel: 031/501-481
e-mail : dentalna.osijek10@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.30 – 21.00 sati
radna subota : 3. u mjesecu

ANTONIA POLAŠEK, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Jasmina Jelaš
tel: 031/502-666
e-mail : dentalna.osijek12@dzobz.hr
radno vrijeme :
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu

NIKOLINA ŽUŠKIĆ, dr.med.dent ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Mirjana Katić
tel: 031/501-481
e-mail : dentalna.osijek11@dzobz.hr
radno vrijeme :
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.30 – 21.00 sati
radna subota : 4. u mjesecu

DRINSKA 8

IGOR TOMIČIĆ dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Andrea Horvat Varmuža
tel: 031/274-463
e-mail : dentalna.osijek9@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu

PROLAZ JOSIPA LEOVIĆA 4

ENA OMERAGIĆ dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Željana Kuric ( zamjena : Sandra Šebetić )
tel: 031/373-450
e-mail : dentalna.osijek5@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 13.30 – 21.00 sat
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 1. u mjesecu

JURAJ DUMIĆ ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Melita Knezović
tel : 031/333-164
e-mail : dentalna.osijek1@dzobz.hr
radno vrijeme :
neparni datumi : 13.30 – 21.00 sat
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu

LJUDEVITA POSAVSKOG 2

TIM BEZ NOSITELJA, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Toni Klepo, dr.med.dent.,
dentalni asistent : Tea Milković
tel: 031/209-484
e-mail : dentalna.osijek6@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.30 – 21:00 sat
radna subota : 2. u mjesecu

EMA DADIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Luka Pul, dr.med.dent.,
dentalni asistent : Anja Okštajner ( zamjena : Ivana Kapun )
tel: 031/209-484
e-mail : dentalna.osijek7@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 13.30 – 21.00 sat
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : zadnja u mjesecu