NAŠICE , Bana Jelačića 10

LUKA PAVIĆ, dr.dent.med ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Kristina Štefiček
tel. : 031/615-678
e-mail : dentalna.nasice1@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu

JURICA NEKIĆ, dr.dent.med ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Irena Čajka ( zamjena : Sandra Šebetić )
tel. : 031/615-679
e-mail : dentalna.nasice2@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 4. u mjesecu