DONJI MIHOLJAC , Trg Ante Starčevića 23
LORENA LIC, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Gabrijela Kovačević
Tel: 031/630-430
e-mail: dentalna.dm@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 2. u mjesecu