ĐAKOVO, PETRA PRERADOVIĆA 2

ŠEILA FATIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Tanja Ljušanin, dent. asistent
Tel: 031/822-577
e-mail: dentalna.djakovo1@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 1. u mjesecu

ANA BUDIMIR, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Kata Magić, dent. asistent
Tel: 031/814-675
e-mail: dentalna.djakovo3@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datum 7.00 – 14.30 sati
neparni datum 13.00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu

ANTONELA BELJAN, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Zdenka Greganić, dent. asistent
Tel: 031/815-109
e-mail: dentalna.djakovo6@dzobz.hr
Radno vrijeme:
neparni datum 7.00 – 14.30 sati
parni datum 13.00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu

ANA MIŠKIĆ PAČAREK , dr.med.dent.( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Ivana Kaselj, dent. asistent
Tel: 031/285-985
e-mail: dentalna.djakovo5@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datum 7.00 – 14.30 sati
neparni datum 13.00 – 20.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

ĐAKOVO, TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2

MARINA DRMIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Zdenka Trogrlić, dent. asistent
Tel: 031/816-724
e-mail: dentalna.djakovo4@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datum:  13.00 – 20.30 sati
neparni datum : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : zadnja ( 4. ili 5. ) u mjesecu

Close Menu