BELIŠĆE, PRILAZ DR. VILKA IVEKOVIĆA 1

NIKOLINA ĆAVAR, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Biserka Matoković, dent. asistent
Tel: 031/662-555
e-mail: dentalna.belisce1@dzobz.hr
Radno vrijeme:
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 4. u mjesecu