GABRIELA BAVRKA, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Lidija Vujasin

Ernestinovo, Školska 2
tel. : 031/270-101
e-mail: dentalna.ernestinovo@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak , srijeda : 07.00 – 14.30 sati
                           četvrtak : 13.00 – 20.30 sati
                           petak : ( parni datumi ) : 13.00 – 20.30 sati
                           radna subota : 3. u mjesecu

Laslovo, Kolodvorska 5
tel: 031/289-151
e-mail: dentalna.ernestinovo@dzobz.hr
radno vrijeme : utorak : 13.00 – 20.30 sati