DENTALNA MEDICINA – DONJA MOTIČINA
Donja Motičina, Matije Gupca 46
MARIJA VRLIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Josipa Buha
tel : 031/219-671
e-mail : dentalna.donjamoticina@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu