ĐURĐENOVAC , Kolodvorska 2
KARLA BIKIĆ , dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Đurđa Potnešil
Tel: 031/602-716
e-mail: dentalna.djurdjenovac@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.30 – 21.00 sati
radna subota : 2. u mjesecu

Close Menu