ĐURĐENOVAC, Kolodvorska 2
NIKOLINA PAPAC, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Đurđa Potnešil
tel : 031/602-716
e-mail : dentalna.djurdjenovac@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.30 – 21.00 sati
radna subota 2. u mjesecu