DARDA, Ante Starčevića 26

FRAN POPIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Gordana Vučić, med.sest.
Tel: 031/740-230
E-mail: dentalna.darda-ceminac@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak i četvrtak:
neparni datum 13.00 – 20.30 sati
parni datum 7.00 – 14.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

ZDESLAV ŠIKIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Svjetlana Kuzmanović, dent. asistent
Tel: 031/740-230
e-mail: dentalna2.darda@dzobz.hr
Radno vrijeme:
parni datum 13.00 – 20.30 sati
neparni datum 07.00 – 14.30 sati
radna subota 1. u mjesecu

Close Menu