DARDA, Ante Starčevića 26

NIKOLINA DERNAJ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Lara Kordiš
tel : 031/740-230
e-mail : dentalna.darda-ceminac@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak i četvrtak :
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

MARKO ALEKSIJEVIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Svjetlana Kuzmanović
tel : 031/740-230
e-mail : dentalna2.darda@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 13.00 – 20.30 sati
neparni datum : 07.00 – 14.30 sati
radna subota 1. u mjesecu