MARTINA JUKIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Monika Rot ( zamjena : Mirela Gregurić )
Dalj, Slavka Kolara 2
tel : 031/591-177
e-mail : dentalna.dalj@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
neparni prijepodne : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu