ANJA ZUKANOVIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Ivana Rendulić ( zamjena : Lara Kordiš )
Čepin, Grada Vukovara 6b
tel: 031/380-444
e-mail: dentalna.cepin1@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu

LUCIJA POPOVIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Melita Maras
Čepin, Grada Vukovara 6b
tel: 031/380-336
e-mail: dentalna.cepin2@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 2. u mjesecu