ČEMINAC, Ljudevita Gaja 2
FRAN POPIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Gordana Vučić, med.sest.
tel: 031/756-523
e-mail: dentalna.darda-ceminac@dzobz.hr
Radno vrijeme:
utorak, srijeda i petak:
neparni datum 13.00 – 20.30 sati
parni datum 7.00 – 14.30 sati

Close Menu