ČEMINAC, Ljudevita Gaja 2
NIKOLINA DERNAJ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Gordana Vučić ( zamjena : Slađana Selthofer, dentalni asistent )
tel : 031/756-523
e-mail : dentalna.darda-ceminac@dzobz.hr
radno vrijeme:
utorak, srijeda i petak :
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
parni datum : 07.00 – 14.30 sati