BATINA , Trg Slobode 3
MATEJA NOVAČKI, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent : Zdenka Abramović
tel. : 031/735-030
e-mail : dentalna.batina@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 4. u mjesecu