FRAN POPIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Aleksandra Bosančić

Antunovac, Braće Radića 2
tel: 031/278-399
e-mail : dentalna.ivanovac@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak : 13.00 – 20.30 sati
četvrtak : 07.00 – 14.30 sati

Ivanovac, Duga 33
tel: 031/396-252
e-mail : dentalna.ivanovac@dzobz.hr
radno vrijeme : utorak : 07.00 – 14.30 sati
srijeda : 13.00 – 20.30 sati
parni petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota: zadnja (4. ili 5.) u mjesecu