ČEPIN, Grada Vukovara 6b

JOSIPA KNEŽEVIĆ, dr.med.spec.obit. med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Gordana Gavran
ČEPIN, Grada Vukovara 6b
telefon : 031/381-900
e-mail:  obiteljska.cepin1@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440011 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

SARA ŠKOFLEK dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Anica Crepulja
ČEPIN, Grada Vukovara 6b
telefon : 031/380-333
e-mail:  obiteljska.cepin2@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: zadnja u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440011 ( tipka broj 3 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka