OBITELJSKA MEDICINA – ČEPIN
JOSIPA KNEŽEVIĆ, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Gordana Gavran
ČEPIN, Grada Vukovara 6b
telefon : 031/381-900
e-mail:  obiteljska.cepin1@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                            parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu

SARA ŠKOFLEK dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Anica Crepulja
ČEPIN, Grada Vukovara 6b
telefon : 031/380-333
e-mail:  obiteljska.cepin2@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                            parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota: zadnja u mjesecu

Close Menu