OBITELJSKA MEDICINA – BEKETINCI I ČEPINSKI MARTINCI
ALEKSANDAR POTKRAJAC, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Nikolina Šego, dr.med.
medicinska sestra : Sabina Matičić
e-mail:  obiteljska.beketinci@dzobz.hr

BEKETINCI
telefon : 031/389-525
radno vrijeme : utorak , srijeda , petak – parni datumi : od 13.00 do 19.30 sati
neparni datumi : od 07.00 do 13.30 sati
radna subota : 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440013 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

ČEPINSKI MARTINCI
telefon : 031/388-222
radno vrijeme : ponedjeljak , četvrtak – parni datumi : od 13.00 do 19.30 sati
neparni datumi : od 07.00 do 13.30 sati
radna subota: 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440012 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka