Organizacija rada turističke ambulante

LOKACIJA: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV/6, sjever suteren

DOSTUPNOST: Radnim danom, od ponedjeljka do petka od 14-18h

DOSTUPNOST IZVAN RADNOG VREMENA TURISTIČKE AMBULANTE:

Radnim danom i subotom od 7-15h sve ordinacije obiteljske medicine i pedijatrije primarne zdravstvene zaštite  ugovorene  s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Subotom od 15-20h, nedjeljom od 8-20h, praznikom i blagdanom od 8-20h turisti se mogu javiti u ordinacije posebnog dežurstva Doma zdravlja Osječko-baranjske županije (lokacije dostupne na www.dzobz.hr).

U svom ostalom vremenu koje nije obuhvaćeno gore navedenim, turisti se u hitnim situacijama mogu  javiti na OHBP KBC-a Osijek i na hitan prijem OŽB Našice.

OBUHVAT OSOBA: Osobe koje zdravstvenu zaštitu koriste prema propisima EU i međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje zdravstvenu zaštitu koriste privremeno izvan mjesta sjedišta ordinacije izabranog doktora. Ostalim turistima pružanje zdravstvene zaštite naplatit će se prema cjeniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.

KORISNI LINKOVI VEZANI UZ ORGANIZACIJU I RAD ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije- posebno dežurstvo:  https://www.dzobz.hr

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije: https://zzhm-obz.hr

Klinički bolnički centar Osijek: https://www.kbco.hr

Opća županijska bolnica Našice: https://www.obnasice.hr