Uslijed izvanrednih tehničkih problema na lokaciji Kneževo, Grada Vukovara 5, ordinacija obiteljske (opće) medicine Doma zdravlja Osječko-baranjske županije nositelja tima Ane Klir Klasić, dr.med., dana 23. veljače 2023. godine, raditi će na lokaciji Popovac, Đure Đakovića 2, poslijepodnevnu smjenu od 13:00 do 20:30 sati.